Nøglebokse

Nøgleboksen bestilles gennem Brand & Redning MidtVest ved at indesende nedenstående formular til os

Nøgleboks

Når der bestilles nøgleboks, er der includeret skilt, som er lovpligtigt til alle nye ABA-anlæg.

Bestiller

Her skal du indtaste oplysninger om bestilleren.

Hvilken type nøgleboks vil du gerne bestille.


Her skal der angives om der ønskes ALARM-Modul til nøgleboks.


Hvem bestiller denne nøgleboks
Firmanavn på bestiller
Firma adresse
Firmaets CVR nummer
Firmaets EAN nummer hvis tilgængeligt
Hvem er kontaktperson hos bestilleren
Telefonnummer på kontaktperson
Mailadresse på kontaktperson/det er denne som kvittering sendes til
Postnummer
By
Her indtastes Ordrenummer/Rek. Nummer/Ref nummer /PO Nummer eller navn på kontaktperson
Hvem skal modtage/betale faktura. Hvis der vælges bestiller, sendes faktura til de netop indtastede oplysninger.


Betaling og fakturering

Her skal det indtastes oplysninger, så vi kan sende faktura det rigtige sted hen.

Her indtastes ref.nummer/ordrenummer/rekv.nummer/OP-Nummer etc.
Indtast kontaktperson hos fakturamodtager
Indtast mail
Indtast telefonummer på firma
Indtast adresse på firma
Postnummer
By
Firmaets CVR nummer
EAN eller GLN nummer indtastes hvis tilgængeligt