Indtast din adresse
Indtast dit telefonnummer
Indtast din mailadresse
Indtast dit fødselsår

Hvilket Team er du interesseret i? *

Hvad er du interesseret i ? (der kan vælges flere)Indtast din nuværende beskæftigelse
Skriv her gerne lidt om hvorfor du har interesse i at blive frivillig hos BRMV
Beskriv gerne her, dine relevante erfaringer og uddannelser inden for beredskabet eller forsvaret.
Hvis du har bilag du gerne vil sende med, kan du vedhæfte dem her.

Tilladelse til behandling af data *