Brand & Redning MidtVest logo

Førstehjælps kurser

Førstehjælpsuddannelserne kan sammensættes af et eller flere førstehjælpsmoduler, som alle kan skræddersyes målrettet til specifikke behov og ønsker.

Kurserne kan sammensættes af basis-, funktions- og tilvalgsuddannelser, derudover findes der opdateringskurser.
Fælles for alle kurser gælder det at der maksimalt må være 16 deltagere pr. instruktør.
Kurserne kan afholdes hos dig, hos os på brandstationen i Herning eller på Beredskabsgården i Ringkøbing.

Er der ikke en standard uddannelse, som passer til jeres virksomhed eller institution, så hjælper vi gerne med at tilpasse uddannelsen til jeres behov

Luk alle
Åben alle

Basisuddannelser

Basisuddannelser er grundlaget for alle førstehjælpsuddannelser og funktionsuddannelser

Førstehjælp ved hjertestop (4 timer)

Førstehjælp ved ulykker (2 timer) + tilvalgsuddannelser (2 timer)

Basal førstehjælp til børn (4 timer)

 

 

 

.

Funktionsuddannelser

Funktionsuddannelser

Er alle bygget op af basisuddannelsen Førstehjælp ved hjertestop + de tilvalgsuddannelser, som passer i forhold til titlen.

Førstehjælper med særligt ansvar (12 timer)

Førstehjælp for voksne med ansvar for børn (7 timer)

Førstehjælp på erhvervsuddannelserne (12 timer)

Medborgerførstehjælp (7 timer)

Tilvalgsuddannelser

Tilvalgsuddannelser:

Førstehjælp og forebyggelse til børn (2½ timer)

Førstehjælp ved blødninger (1½ time)

Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet inkl. hovedskader (1½ time)

Førstehjælp ved småskader (1½ time)

Førstehjælp ved sygdomme (1½ time)

Førstehjælp ved temperaturpåvirkninger (1 time)

Førstehjælp ved kemiske påvirkninger (½ time)

Opdateringsuddannelser

Opdateringsuddannelser:

Opdatering af førstehjælp ved hjertestop (3 timer)

Opdatering af livreddende førstehjælp (3 timer)

Send os en besked.

Hvilket kursus er du interesseret i at vide mere om? *
Husk at personfølsomme oplysninger skal sendes via sikker postmail.

Tilladelse til behandling af data *