Pas på med ukrudtsbrænderen

Ukrudtet vælter frem i den varme sommersol, og derfor er det oplagt at gå i haven. Ukrudtsbrænderen er et effektivt redskab til at få bugt med ukrudtet i indkørslen eller mellem fliserne på terrassen, men den er grundlæggende en stor lighter og kan derfor være et farligt redskab, hvis ikke den anvendes med omtanke.

Brænd ikke huset ned med ukrudtsbrænderen

Ved de store brande, hvor boligen er overtændt, eller der er brand i flere rum ved brandvæsenets ankomst, er uforsigtig brug af ukrudtsbrændere den hyppigste brandårsag. Uforsigtig brug af ukrudtsbrænderen fører i gennemsnit til over 330 udrykninger til brande om året. De mange brande skyldes den uheldige cocktail af åben ild, letantændelige blade m.v. og den tørre natur i det danske forår.

Fem gode råd

Her er de fem gode råd om brug af ukrudtsbrænder fra Beredskabsstyrelsen og Danske Beredskaber:

  • Hold god afstand til bygninger, hække og andet, der kan brænde
  • Ukrudtet skal svitses – ikke brændes
  • Brug ikke ukrudtsbrænderen, hvis det er tørt eller blæser
  • Tjek, at du ikke efterlader gløder, der kan blusse op
  • Hav altid vand i nærheden

 Sørg for at læse brugsvejledningen

Ukrudtsbrændere er praktiske til havearbejdet, men det er samtidig gasprodukter, der skal være i orden, så du undgår ulykker. Sørg for at læse brugsvejledningen, så ukrudtsbrænderen bliver monteret korrekt, og tjek slanger og samlinger, så der ikke er utætheder, når du går i gang med at bruge ukrudtsbrænderen. I brugsvejledningen kan du også se, hvordan ukrudtsbrænderen skal anvendes korrekt, oplyser Sikkerhedsstyrelsen.

 Brandfare.dk

Hvis du gerne vil anvende åben ild i haven eller i naturen, så tjek brandfareindekset på Brandfare.dk og se, om der er forhøjet brandfare eller udstedt afbrændingsforbud. Forholdene kan variere fra dag til dag, så du bør altid tjekke, hvad der gælder der, hvor du er. Du kan også finde andre gode råd om at undgå brand i naturen på Brandfare.dk.

Brand eller tilskadekomst

Ring 1-1-2, hvis der opstår brand, som du ikke selv kan slukke. Ved forbrændinger skal du afkøle huden med rindende, lunkent vand og følge de almindelige førstehjælpsråd om, hvornår du bør søge lægehjælp.

Seneste nyheder