Nye regler

Brandsynsområdet har de seneste år gennemgået flere forandringer. Pr. 1. januar 2022 overflyttes visse af de driftsmæssige forskrifter/krav fra beredskabslovgivningen til byggelovgivningen. Der har derfor været behov for et generelt servicetjek af både regler og praksis.

 

På den baggrund har Beredskabsstyrelsen udarbejdet en ny brandsynsbekendtgørelse. De kommunale redningsberedskaber har indgået i arbejdet og leveret meget væsentlige bidrag.

 

Den nye bekendtgørelse inddrager flere af anbefalingerne fra rapporten med konkrete anbefalinger til videreudvikling af brandsyn fra december 2019.

 

Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 2022. Medio januar udsender Beredskabsstyrelsen en vejledning til brandsynsbekendtgørelsen. Med den nye bekendtgørelse er al brandlovgivning om indretning og drift af bygninger, hvor der er et særligt hensyn til personsikkerheden, samlet i byggeloven.

 

Den nye bekendtgørelse indarbejdes i Beredskabsstyrelsens kurser: brandteknisk grunduddannelse og brandteknisk videreuddannelse. Derudover afholdes i regi af Danske Beredskaber ultimo 2021 og primo 2022 kurser, der er obligatoriske for alle i de kommunale redningsberedskaber, der går brandsyn.

 

Samlet set sikres de kommunale redningsberedskaber et styrket og mere tidssvarende værktøj til at gennemføre brandsyn. I et bredere perspektiv bidrager den nye bekendtgørelse til at give et løft af brandsikkerheden.

Seneste nyheder