Det daglige beredskab

Vores stationer

Området betjenes dels af 15 brandstationer samt igennem aftale med naboberedskabernes brandstationer, hvorfra vi døgnet rundt kan rykke ud i tilfælde af brande, ulykker og uheld med farlige stoffer, således at alle får den nærmeste relevante hjælp uagtet hvor i dækningsområdet skaden er sket.

Hvert år rykker Brand & Redning MidtVest ud ca. 1.000 gange til brand, miljøuheld, færdselsuheld, drukneulykker og øvrige redningsopgaver.

Opbygningen og sammensætningen af Brand & Redning MidtVests kapaciteter, sker på baggrund af den risikobaserede dimensionering. Den risikobaserede dimensionering tager afsæt i en risikoidentifikation samt riskoanalyse som danner grundlaget for det politisk vedtagne serviceniveau for området.

Serviceniveau/responstid

Tættere bebyggelse indenfor 10 min. i 95% af tilfældene

Spredt bebyggelse indenfor 15 min. i 95% af tilfældene

Landområder indenfor 20 min i 95% af tilfældene

Alle stationer betjenes af deltidsansatte brandfolk, der afgår fra brandstationerne senest 5 min. efter alarmeringen. Døgnet rundt er minimum 106 brandfolk på vagt samt 3 indsatsledere klar til at rykke ud og hjælpe. Alarmen fra 112 afgør hvilke køretøjer, hvor mange brandfolk samt hvilket materiel der afsendes i automatikfasen. Redningsberedskabet skal endvidere kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte.

Vores kommuner


Brand & Redning MidtVest dækker Ringkøbing-Skjern, Herning og Ikast-Brande kommuner. Det samlede areal udgør 3.546 km2 (Ringkøbing-Skjern, 1.489 km2, Herning 1.323 km2 og Ikast- Brande 734 km2.
Det samlede indbyggertal i de tre kommuner (2021) udgør 186.893 personer (Ringkøbing-Skjern 56.182 Herning 89.238 og Ikast-Brande 41.473).