Brand & Redning MidtVest logo

Vision/Mission

Luk alle
Åben alle

Vision

  • Vi vil være et beredskab, der gennem synlighed og nærvær skaber tryghed, samt sikkerhed for borgerne og erhvervslivet.
  • Vi vil være et beredskab, hvor den enkelte medarbejder altid bidrager aktivt til fællesskabet og helheden.
  • Vi vil være en organisation, der til stadighed er nysgerrige og udfordrende.
  • Vi vil være en rummelig organisation, som medarbejder- og kompetencemæssigt er i balance.
  • Vi vil være en organisation, der har fokus på kommunikation og gensidig orientering der fremmer effektive løsninger.
  • Vi vil være en organisation, der til stadighed værner om et godt arbejdsmiljø.
  • Vi vil være ydmyge overfor beredskabets unikke opgaver. Vi har en ambition om at leve op til de forventninger, der stilles os samt øge omverdenens viden om vores ydelser.

Mission

  • Vi leverer tryghed og sikkerhed for borgere og erhvervsliv ved bl.a. at forebygge, begrænse og afhjælpe brande og ulykker.
  • Vi beskytter samfundsmæssige værdier med baggrund i lovgivningen.
  • Vi skaber værdi for ejer kommunerne, er lokalt forankrede, nærværende og tilgængelige