Ændring af kontaktpersoner

Hvis vagtcentralen modtager en anlægsfejl, vil den driftsansvarlige, dennes substitut eller et af-talt servicefirma blive kontaktet og bedt om at undersøge og udbedre fejlen.
Udover de oplyste kontaktoplysninger til Brand & Redning MidtVest skal der ved brandcentralen være synlige opslag, hvor personer, der kan tilkaldes, fremgår. Disse skal også kunne tilkaldes uden for den normale brugstid.
Det skal sikres, at både kontaktoplysninger givet til Brand & Redning MidtVest samt det fysiske opslag ved brandcentralen opdateres ved ændring af kontaktpersoner samt servicefirma.

Udfyld liste med kontaktpersoner