Nedlæggelse af ABA-anlægget skal meddeles til Brand & Redning MidtVest, inden forholdet indtræffer. Nedlæggelse af alarmoverførsel fra lovpligtige krævede ABA-anlæg, må kun ske efter skriftlig tilladelse fra bygningsmyndigheden. Kopi af tilladelsen skal vedhæftes ved indsendelse til Brand & Redning MidtVest.

Nedlæggelse af ABA