Brand & Redning MidtVest logo

Bål, afbrænding og levende lys:

Anvendelse af åben ild.

Anvendelse af åben ild eller varme kilder er i mange tilfælde forbundet med hygge. Men mange er faktisk ikke klar over, at hvis man ikke udviser forsigtighed kan det være behæftet med bødestraf. Det er derfor naturligvis vigtigt, at du passer på og udviser forsigtighed når du skal lave et bål, grille eller bekæmpe ukrudt.

Du kan læse mere om forsigtighedsprincipperne under de generelle bestemmelser i afbrændingsbekendtgørelsen, som du finder via dette link:

Retsinformation

Luk alle
Åben alle

Tilladelse og ansøgning

 

Du skal ikke ansøge om tilladelse eller orientere brandmyndigheden om din afbrænding, men du skal i de fleste tilfælde have tilladelse fra kommunens miljøafdeling, du bør derfor kontakte kommunens miljøafdeling for nærmere vejledning herom.

Husk, at selv om du ikke skal søge om tilladelse, skal du stadig udvise forsigtighed og overholde afbrændingsbekendtgørelsen.

Skylanterner / Rispapirs-lanterner

Ved mange festlige lejligheder kan det være en smuk afslutning eller et festligt indslag, at opsende skylanterner mod en stjerneklar sommernat. Men sådan et indslag kræver tilladelse fra Trafikstyrelsen. Du kan finde Trafikstyrelsens kontaktoplysninger via dette link

Trafikstyrelsens kontaktoplysninger

Brandmyndigheden kan ikke give tilladelse til anvendelse af Skylanterner eller rispapirs-lanterner.

Nyttige vejledninger og lignende til dig der skal anvende åben ild eller lignende: