Brand & Redning MidtVest logo

Fyrværkeri

Fyrværkeri – opbevaring, salg og anvendelse

Private må købe fyrværkeri i perioden fra 15. december til 31. december, og må anvende F2 konsumfyrværkeri uden tilladelse i perioden 27. december – 1. januar. Ønsker du at affyre F2 fyrværkeri på andre tidspunkter af året, skal du tage kontakt til en professionel fyrværker.

F2 konsumfyrværkeri er det du som almindelig borger kan købe hos en fyrværkeriforhandler, og omfatter blandt andet fontæner, raketter og batterier. Du må hele året maksimalt opbevare 5 kg. NEM fyrværkeri, og du må maksimalt transportere 5 kg. NEM fyrværkeri ad gangen.

Affyring skal ske med forsigtighed for at minimere risiko for skader på personer og værdier, og mindst i 100 meters afstand fra stråtag, dyrehold, letantændelige oplag og brandbare naturområder. Afstandskravene er 200 meter for raketter, og fordobles i vindens retning.

Der kan være områder hvor anvendelse af fyrværkeri ikke er tilladt, og der kan i forbindelse med tørkeperioder være forbud mod brug af åben ild i naturen, herunder forbud mod anvendelse af fyrværkeriartikler.

Der findes nogle typer af fyrværkeri, der må sælges og anvendes hele året. Følgende typer af F1 fyrværkeri må sælges og anvendes hele året: Bengalske fakler, knallerter, isfontæner, håndholdte stjernekastere, trækbordbomber, bordbomber, knaldperler, knaldbånd og knaldhætter, mindre fontæner, jordsole og knitrende granulat.

Butikker og professionelle fyrværkere som ønsker at opbevare og sælge fyrværkeri, eller anvende fyrværkeri uden for ovennævnte periode, skal have en tilladelse fra brandmyndigheden.

Ansøgning til salg- & opbevaring, samt anvendelse af fyrværkeri foretages via selvbetjeningsløsninger på virk.dk

Ansøg her

Læs mere på fyrværkeri.dk om sikkerhed

Læs mere på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside

Luk alle
Åben alle

De fem fyrværkeriråd

  1. Brug altid beskyttelsesbriller
    2. Brug kun godkendt og aldrig hjemmelavet eller ulovligt fyrværkeri
    3. Hold aldrig tændt fyrværkeri i hånden
    4. Hold sikkerhedsafstanden og læn dig ikke ind over fyrværkeri
    5. Gå aldrig tilbage til en fuser