Undgå at høsten går op i røg

Hvert år tilkaldes brandvæsenet til at slukke over 363 markbrande. Du kan reducere risikoen for markbrande ved at træffe forholdsregler før og under høstarbejdet – og være forberedt, hvis uheldet skulle være ude.

 

Høstperioden nærmer sig, og her er det ekstra vigtigt at være opmærksom på risikoen for markbrande. Hvert år tilkaldes brandvæsenet i gennemsnit over 363 gange til at slukke markbrand. I den rekordtørre sommer i 2018 skete det over 900 gange.

Du kan gøre dit for at undgå, at høsten går op i røg, ved at følge nogle simple forholdsregler:

 


Før høstarbejdet:

 • Sørg for at maskinen er vedligeholdt – smør maskindele, efterse remme, kontrollér køler og kølerslange, efterse det elektriske system, tjek bremser og lejer, udskift tærede og slidte dele og fjern rustskaller fra udstødningsrør

 • Sørg for at slukningsudstyr er på plads og virker. Det kan være en god idé også at medbringe branddaskere/bladriver eller lignende

 • Sørg gerne for noget ekstra udstyr ved marken, som evt. kan lave et brandbælte eller slukke en brand

 • Tjek Brandfare.dk for risikoen for, at brand kan opstå og spredes


Under høstarbejdet:

 • Rengør jævnligt maskinen og rens særligt køleren og udstødningssystemet for støv og avner

 • Skærp din opmærksomhed, jo tørrere, varmere og mere blæsende det er

 • Giv dig selv og udstyret nogle pauser. Lad ikke den varme maskine stå stille på områder med høj, tør bevoksning eller tæt på andet let antændeligt materiale

 • Husk mobiltelefonen til eventuel alarmering

 • Undlad tobaksrygning under høstarbejdet


Hvis uheldet alligevel er ude:

 1. Bring altid dig selv og andre personer i sikkerhed – hvis muligt, så drej køretøjet mod vinden, så du undgår røg og flammer ved udstigning

 2. Ring omgående til brandvæsenet på 1-1-2

 3. Hvis det er muligt, så prøv at begrænse eller standse branden uden at udsætte dig selv eller andre for fare:

  1. Brug pulverslukker og håndslukkere til brand på maskiner

  2. Brug vand til at slukke ild i afgrøder, halm, støv, avner m.v.

  3. Lav evt. et brandbælte i afgrøderne umiddelbart uden for brandens rækkevidde, hvis du har forberedt udstyr til dette

  4. Tag højde for vinden – ild spreder sig i vindretningen

 4. Modtag brandvæsenet – en ”vejlods” vil kunne guide brandvæsenet den hurtigste vej

Vær i øvrigt opmærksom på, at det ikke kun er mejetærskeren, der kan være ”synderen”, men også halmpresseren.

 


Følg risikoen for brand på Brandfare.dk

På Brandfare.dk finder du et brandfareindeks. Det kan du bruge til at vurdere risikoen for, at der opstår markbrande. Risikoen for brand stiger, når det er tørt, varmt og blæsende.

Brande på marker og i maskiner er dyre, tidskrævende og farlige for mennesker og dyr.

- En hyppig årsag til markbrande er gnister fra maskinerne, som antænder markerne, eller at maskinerne bliver for varme og derfor antænder støv eller andet tørt materiale. Så sørg for at rengøre og tjekke maskineriet jævnligt, siger Kenneth Poulsen, der er byggechef i SEGES.

- Tjek brandfareindekset, inden du høster. Hvis vi er oppe i de orange og røde nuancer, skal du overveje at vente med høstarbejdet – eller i hvert fald være ekstra opmærksom på at undgå, at der opstår brand, siger Mads Dalgaard, forebyggelsesekspert i Beredskabsstyrelsen.

FAKTA

2018 var et rekordvarmt og tørt år, hvor brandvæsenet rykkede ud til 959 markbrande. På et gennemsnitsår rykker brandvæsenet ud til over 363 markbrande. Det nytter noget at træffe sine forholdsregler, også hvis der skulle opstå en brand.

- Det kan virkelig gøre en stor forskel, hvis man er godt forberedt. Vand fra marksprøjten eller et brandbælte lavet med stubharven kan redde afgrøder og maskiner. Men lad være at tage chancer, hvis ilden har fået fat – sørg for at komme væk, og ring efter brandvæsenet på 1-1-2, siger Kenny Christensen, der er forebyggelsesekspert hos Danske Beredskaber og indsatsleder ved bl.a. markbrande.