Brand & Redning MidtVest logo

Midlertidige overnatninger og arrangementer

Midlertidig overnatning:

 

Du finder bestemmelserne i Bygningsreglementet (BR18) §6h, §147 og §152a. Vejledning til bestemmelserne kan findes i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand: Kapitel 7:  Drift, kontrol og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger,

Bygningsreglementet

 

Pr. 1/1-2022 udfases Forsvarsministeriets bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter. De driftsmæssige forskrifter erstattes af byggelovens regler. Det betyder derfor også, at brandvæsnet ikke længere kan foretage sagsbehandling af midlertidige arrangementer og af midlertidig overnatning. Har du spørgsmål eller behov for vejledning til byggelovens bestemmelser, skal du derfor kontakte den respektive kommunes byggesagsafdeling. Du kan anmelde din overnatning til din kommunes byggesagsafdeling via nedenstående links eller e-mail adresse:

 

 Herning Kommune:

– Anvend sagstypen: Midlertidig overnatning eller arrangement (Du skal logge ind med MitID)

www.bygogmiljoe.dk

 Ringkøbing-Skjern kommune: 

 land.by.kultur@rksk.dk

Ikast-Brande kommune:

 teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk