Når sirenen lyder

Sirenevarsling og afprøvning af sirener

Hvornår bruges sirenevarslingen?

Sirenevarslingssystemet kan umiddelbart virke både omstændeligt og utidssvarende, men sirenerne er fortsat et meget vigtigt redskab for det danske beredskab, for at kunne advare borgere om, at der er fare på færde. Sirenerne er et effektivt værktøj, fordi det er så indgroet i borgerne, hvad lyden betyder.

I dag bruges sirenerne typisk i tilfælde af voldsom røgudvikling fra en brand eller udslip af farlige stoffer. På landsplan er der opsat 1.078 sirener på master og tage på høje bygninger i byområder med flere end 1.000 indbyggere, og sirenerne kan høres af cirka 80 procent af befolkningen. I områder uden for sirenernes rækkevidde kan politiet varsle med mobile sirener.

I Brand & Redning MidtVest´s område var sirenerne seneste d. 9. marts 2020 aktiveret, i forbindelse med en større brand med giftig røg i Herning.

Hvad skal du gøre når du hører sirenen?

Sirenevarslingen signalerer, at borgerne skal gå indenfor, lukke døre og vinduer og slukke ventilationsanlægget. Herefter bør man afvente yderligere information hos DR og TV 2. Informationen er på dansk.

Brand & Redning MidtVest opfordrer til at borgere viderebringer informationerne til ikke-dansktalende kollegaer og naboer, eller andre som kan have behov for hjælp til at forstå sirenernes betydning.

Og så er der én vigtig ting, man ikke skal gøre – hverken ved afprøvningen første onsdag i maj, eller når sirenerne lyder for alvor:

Det er vigtigt, at man ikke ringer til alarmcentralen 1-1-2, til politiet eller til brandvæsnet for at høre hvad der er sket, da det kan blokere for livsvigtige opkald. Ring 1-1-2, hvis der er akut brug for brandvæsen, ambulance eller politi.

Ved aktivering af sirene eller under afprøvning vil der lyde tre signaler:

  • Varslingssignalet lyder: Varslingssignalet består af en tone, som stiger hurtigt og falder langsomt.Tonen lyder fire gange, og signalet varer i alt 45 sekunder
  • Varslingssignalet gentages: Efter cirka tre minutter gentages varslingssignalet
  • Afvarslingssignal: Efter yderligere tre minutter afgives et afvarslingssignal, som betyder, at faren er drevet over. Afvarslingssignalet består af én lang, ensartet tone, som varer 45 sekunder