Kommisionsmøde 14-11-2018

Luk alle
Åben alle

1. Budgetopfølgning

Sagsnr.: 00.30.14-P19-2-06 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund
Sagsresume

Sagsfremstilling
Der er foretaget budgetopfølgning pr. 15. oktober 2018. Der foretages en nærmere
gennemgang af de væsentligste indtægts- og udgiftsområder på mødet. Budgettet for
2018 er på 45.169.711 heraf 36.823.774 som kommunalt tilskud.
Sammenfattende forventes det at budgettet for 2018 overholdes

Chefen for Brand og Redning indstiller,
at orienteringen tages til efterretning

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Bilag
• Budgetopfølgning 151018

2. Budget 2019

Sagsnr.: 00.30.14-P19-2-06 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund
Sagsresume
I denne sag skal Beredskabskommissionen endeligt godkende fordelingen af budgettet
for 2019 på de enkelte poster.

Sagsfremstilling
På kommissionsmødet 01-2018 blev det samlede budgettal og fordelingsnøgle godkendt for 2019. Budgettets enkelte poster ligger nu klar til kommissionens godkendelse.
Chefen for Brand og Redning indstiller,
at budgettet for 2019 godkendes.
Beslutning
Indstillingen godkendt.

Bilag
• Budget 2019

3. Priskatalog 2019

Sagsnr.: 14.00.00-S29-1-16 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund
Sagsresume

Sagsfremstilling
Priskataloget er revideret og er fremskrevet med seneste KL´s pris og lønskøn svarende til 2 % på de enkelte poster. Der er tilføjet enkelte nye poster som gennemgås på
mødet.


Chefen for Brand og Redning indstiller,
at priskataloget for 2019 godkendes.


Beslutning
Indstillingen godkendt.

Bilag
• Priskatalog 2019

4. Kommissionsmøder til afholdelse på brandstationen i Herning i 2019

Sagsnr.: 14.00.00-P35-1-12 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund
Sagsresume
Datoer for afholdelse af kommissionsmøder i 2019 skal planlægges.
Sagsfremstilling
Der forslås følgende datoer:

Tirsdag den 29. januar kl. 10 - 12
Tirsdag den 7. maj kl. 10 - 12
Onsdag den 18. september kl. 10 - 12
Torsdag den 5. december kl. 9.30 - 11.30

Chefen for Brand og Redning indstiller,
at møderne afholdes jf. ovenfor.
Beslutning
Indstillingen godkendt

5. Beredskabschefen orienterer

Sagsnr.: 14.00.00-A00-1-12 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund
Sagsresume

Sagsfremstilling
• Dato for nytårsparole i BRMV er fastlagt til mandag den 7. januar kl. 17.30 på
brandstationen i Herning
• Organisationsændring i Falck
• Samarbejde med havnen i Hvide Sande
Chefen for Brand og Redning indstiller,
at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning
Indstillingen godkendt.