Kommissionen

Beredskabskommissionen består af repræsentanter fra de 3 ejerkommuner, Politidirektøren  samt 1 medarbejderrepræsentant og 1 frivilligrepræsentant, der begge har status af observatører. Formandsposten skifter hvert andet år imellem de tre borgmestre. 

Dorte West (V) (formand) 

Hans Østergaard (V) (næstformand)

Ib Lauritsen (V)

Mette Guldberg (C)

Ulrik Hyldgaard (V)

Jens Erik Damgaard (KD)

Jens Jensen (A)

HC Jørgensen (A)

Helle Kyndesen (politidirektør)

Anders Bækgaard (medarbejderrep.)

Laurits Frandsen (frivilligrep.)

 

Herunder kan ses referater fra tidligere møder.

Hvis der ønskes adgang til de i punkterne nævnte bilag, kan disse rekvireres via post@brmv.dk