Kommissionen

Beredskabskommissionen består af repræsentanter fra de 3 ejerkommuner, politidirektøren  samt 1 medarbejderrepræsentant og 1 frivilligrepræsentant, der begge har status af observatører.

Ib Lauritsen (formand) (V)

Dorte West (V)

Hans Østergård (V)

Mette Guldberg (C)

Ulrik Hyldgaard (V)

Jens Erik Damgård (KD)

Jens Jensen (A)

HC Jørgensen (A)

Helle Kyndesen (politidirektør)

Anders Bækgaard (medarbejderrep.)

Laurits Frandsen (frivilligrep.)

 

Herunder kan ses referater fra tidligere møder.